Aalborgvej 33
9492 Blokhus
Problemer med vandet
+45 98 24 91 98

Takstblad og priser gældende fra 01.10.2023

image_pdf

Driftsbidrag

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom / bolig (pr. måler) 700, 00 875,00
Fast årlig driftsbidrag for tilsluttet grund, men uden bebyggelse (pr. enhed) 700,00 875,00
Fast årlig driftsbidrag for lejlighed uden måler (pr. lejlighed) 700,00 875,00
Kubikmeterafgift, uanset antal af forbrugte kubikmeter (pr. kbm) 4,50 5,63
Målerleje evt. differetieret efter målerstørrelse (pr. måler) 200,00 250,00
Statsafgift for Ledningsført vand (pr. kbm) 6,37 7,96

Anlægsbidrag

Enfamiliehuse og forretninger og lign

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) 7.500,00 9.375,00
Forsyningsledningsbidrag 4.500,00 5.625,00
Stikledningsbidrag 3.050,00 3.812,50
Anlægsbidrag i alt pr. ejendom 15.050,00 18.812,50

Ejendomme med flere lejligheder

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Beboelse/Erhverv 1 stk. 15.050,00 18.812,50
Efterfølgende lejligheder på samme stikledning (pr. lejlighed) 12.100,00 15.125,00
Indretning af lejligheder i bestående bygning (pr. nyindr. lejh.) 12.100,00 15.125,00
Indretning af lejligheder i bestående bygning, men uden køkken (pr. nyindr. lejh.) 10.500,00 13.125,00

Erhverv/Industri / institutioner og lign.

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Hovedanlægsbidrag (efter nedenstående fordelingsnøgle)
Forsyningsledningsbidrag 4.500,00 5.625,00
Stikledningsbidrag 3.050,00 3,812,50
Anlægsbidrag i alt pr. ejendom

Fordelingsnøgle for beregning af hovedanlægsbidrag

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
fra 0 til 500 kbm   (x 1) 7,500,00 9.375,00
fra 501 til 2.000 kbm (x 4) 30.000,00 37.500,00
fra 2.000 til 5.000 kbm (x 10)  75.000,00 93.750,00
fra 2.001 til 10.000 kbm (x 10) 75.000,00 93.750,00

Gebyrer

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Første rykker grundet for sen betaling ( momsfrit beløb ) 100,00 100,00
Anden rykker m/ lukkevarsel ( momsfrit beløb ) 100,00 100,00
Manglende returnering af aflæsningskort ( momsfrit beløb) 100,00 100,00
Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsningskort 200,00 250,00
Lukning (momsfrit beløb) plus tillæg for faktiske udgifter 500,00 500,00
Oplukning plus tillæg for faktiske udgifter 1.000,00 1.250,00
Flytteopgørelse v/ ejerskifte / lejeskifte 250,00 312,50
Måleraflæsning v/ ejerskifte / lejeskifte samt bestilt aflæsning 250,00 312,50
Målerskifte grundet frostsprængning 1.850,00 2.312,50
Gebyr for genetablering af brudt målerplombe 250,00 312,50
Målerprøvning på DANAK prøvelaboratorie 1.850,00 2.312,50
Gebyr for ledningsoplysning 500,00 625,00
Administrationsgebyr 250,00 312,50

Er fejlvisningen mindre end 4%, betales afprøvningen af forbrugeren

Er fejlvisningen større ned 4%, betales afprøvningen af vandværket.

Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen skønnes at have foreligget forbrugsmæssigt.

Vedtaget på bestyrelsesmøde / generalforsamlingen marts 2024

Se takstblad med underskriv – HER