Aalborgvej 33
9492 Blokhus
Problemer med vandet
+45 98 24 91 98

Alle fakturaer skal sendes på mail til blokhusvand@fakturamail.dk

Alle fakturaer skal mærkes med bestiller og gerne rekvisitionsnummer.
Der må kun være en rekv. pr. faktura