Aalborgvej 33
9492 Blokhus
Problemer med vandet
+45 98 24 91 98

Find stophane

Vandets hårdhed

ca. 10 odH (middelhård)

Følg med i dit forbrug

Pressemedelelse

Blokhus vand har fundet spor af uønskede stoffer i drikkevandet.

I Danmark er der flere fund af DMS (N,N-dimethylsulfamid) i drikkevandsboringer og i drikkevand. På den baggrund blev DMS pr. 1 juli 2018 en del af boringskontrollens obligatoriske analyseprogram for pesticider.

For at få vished om en eventuel forurening har Blokhus Vand valgt at få analyseret for samtlige pesticider på alle vandværkets drikkevandsboringer. Desværre fik vandværket den nedslående besked, at der i flere af værkets boringer kunne konstateres et forhøjet indhold af stoffet DMS, som i enkelte tilfælde overskrider Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l. Mængden af DMS i drikkevandet er dog så lav, at det ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko.

Der er fundet DMS i flere af de boringer, der forsyner Blokhus Vand. Derfor er indvindingsstrukturen ændret således, at drikkevandet overholder de gældende kvalitetskrav. Der foreligger IKKE målinger på afgang vandværk og ud til kunderne, hvor der er sket en overskridelse af Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l.

Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsen har i forbindelse med tidligere fund af DMS i drikkevandsboringer andre steder i landet udarbejdet en sundhedsmæssig vurdering af stoffet DMS. Med baggrund i denne er der ingen sundhedsmæssig risiko ved indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver fra Blokhus Vand. Styrelsen for Patientsikkerhed følger sagen.

Hvad er DMS
Stoffet DMS (N,N-Dimethylsulfamid) er et nedbrydningsprodukt af stofferne Tolyfluanid og Dichlofluanid.
Stofferne har været anvendt siden 1950’erne indtil 2007, hvor det blev forbudt i pesticider og i træbeskyttelse.

Kilden til forurening af vandet på Blokhus Vandværk er pt. ukendt. I samarbejde med Jammerbugt Kommune er kildeopsporing igangsat.

Blokhus Vand er nu i gang med at søge om tilladelse til etablering af ny boring til vandværket.
Evt. spørgsmål kan rettes til formand Mogens Sparre, sparre@danskevv.dk eller 40131826.

Nyheder

Her vil der komme nyheder og driftstatus for vandværket.

2 måneder siden

Blokhus VAND

NYTÅRSHILSEN FRA BLOKHUS VAND.
Mange kan huske hvor de var den 11. september 2001. I lighed hermed kan jeg tydeligt huske hvor jeg var den 21. maj 2019 kl. 13.00. Siddende til en spændende konference om bæredygtighed får jeg en serie mails fra Analytech som fortalte om DMS i drikkevandsboringerne i Blokhus. Min puls gik galop, og i en forvirret tanke om målefejl og katastrofe, var jeg i et kort øjeblik totalt handlingslammet. Efter ca. 30 min begyndte jeg at tænke klart, og fik ringet til vores samarbejdspartner K. Sørensen og SIlhorko.
Allerede den 25. maj kl. 09.00 blev der lagt en slagplan for hvorledes vi skulle håndtere den omfattende hændelse der havde ramt os. I vores hoveder har vi altid talt om at vi i Blokhus er privilegerede af verdens reneste og bedste drikkevand. Dette narrativ er for en stund ikke helt gældende.
I dag har vi vist at vi kan håndtere en sådan svær case, men også demonstreret hvor vigtigt at have nogle gode samarbejdspartnere. Bestyrelsen har gennem flere år arbejdet proaktivt med at knytte tætte bånd til vores leverandører, og det har i den grad betydet at vi ikke har været nødsaget til at indhente dyr ekspertbistand.
Når en sådan uforudset hændelse indtræder på samme tid som vi har iværksat et kæmpe investeringsprojekt, omkring etablering af nye elektroniske målere, bliver der stillet store krav til vandværkets økonomiske formåen. For første gang i mange år har vi måttet gå i banken og bedre om en kassekredit. Etablering af afværgeforanstaltninger, nye boringer og finansiering af 2300 elektroniske målere er en stor mundfuld.
Året 2020 bliver så også året hvor vi for første gang i rigtig mange år må erkende at den pris vi tager for vores vand ikke holder længere. Det bliver en spændende generalforsamling i marts 2020.
Her på én af årets sidste dage, vil jeg gerne takke min bestyrelse for at fantastisk godt samarbejde og ikke mindst den tillid I har vist driftslederen og undertegnede i denne situation. Vores samarbejdspartnere og leverandører har været fantastiske, og vist sig forstående når vi har kaldt på hjælp og når vi har måttet have lidt kredit.
Tak for i år, - og på gensyn i 2020

Mogens Sparre
Formand i Blokhus Vand ... Se flereSe mindre

NYTÅRSHILSEN FRA BLOKHUS VAND.
Mange kan huske hvor de var den 11.  september 2001. I lighed hermed kan jeg tydeligt huske hvor jeg var den 21. maj 2019 kl. 13.00. Siddende til en spændende konference om bæredygtighed får jeg en serie mails fra Analytech som fortalte om DMS i drikkevandsboringerne i Blokhus. Min puls gik galop, og i en forvirret tanke om målefejl og katastrofe, var jeg i et kort øjeblik totalt handlingslammet. Efter ca. 30 min begyndte jeg at tænke klart, og fik ringet til vores samarbejdspartner K. Sørensen og SIlhorko.
Allerede den 25. maj kl. 09.00 blev der lagt en slagplan for hvorledes vi skulle håndtere den omfattende hændelse der havde ramt os. I vores hoveder har vi altid talt om at vi i Blokhus er privilegerede af verdens reneste og bedste drikkevand. Dette narrativ er for en stund ikke helt gældende.
I dag har vi vist at vi kan håndtere en sådan svær case, men også demonstreret hvor vigtigt at have nogle gode samarbejdspartnere. Bestyrelsen har gennem flere år arbejdet proaktivt med at knytte tætte bånd til vores leverandører, og det har i den grad betydet at vi ikke har været nødsaget til at indhente dyr ekspertbistand. 
Når en sådan uforudset hændelse indtræder på samme tid som vi har iværksat et kæmpe investeringsprojekt, omkring etablering af nye elektroniske målere, bliver der stillet store krav til vandværkets økonomiske formåen. For første gang i mange år har vi måttet gå i banken og bedre om en kassekredit. Etablering af afværgeforanstaltninger, nye boringer og finansiering af 2300 elektroniske målere er en stor mundfuld.
Året 2020 bliver så også året hvor vi for første gang i rigtig mange år må erkende at den pris vi tager for vores vand ikke holder længere. Det bliver en spændende generalforsamling i marts 2020. 
Her på én af årets sidste dage, vil jeg gerne takke min bestyrelse for at fantastisk godt samarbejde og ikke mindst den tillid I har vist driftslederen og undertegnede i denne situation. Vores samarbejdspartnere og leverandører har været fantastiske, og vist sig forstående når vi har kaldt på hjælp og når vi har måttet have lidt kredit. 
Tak for i år, - og på gensyn i 2020

 Mogens Sparre
Formand i Blokhus Vand

2 måneder siden

Blokhus VAND

Bestyrelsen i Blokhus Vand ønsker alle vores forbrugere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber at se så mange af Jer til vores generalforsamling den 28. marts på Nordstjernen. ... Se flereSe mindre

Bestyrelsen i Blokhus Vand ønsker alle vores forbrugere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber at se så mange af Jer til vores generalforsamling den 28. marts på Nordstjernen.

2 måneder siden

Blokhus VAND

UREGELMÆSSIG VANDFORSYNING
Blokhus Nord, omkring Over Lien har vi behov for at lukke for vandet et par timer. Defekt hovedventil.
VI BEKLAGER...….
... Se flereSe mindre

UREGELMÆSSIG VANDFORSYNING
Blokhus Nord, omkring Over Lien har vi behov for at lukke for vandet et par timer. Defekt hovedventil.
VI BEKLAGER...….

2 måneder siden

Blokhus VAND

Organisatorisk dumhed.
Der går ikke en uge uden at vi i pressen kan læse om økonomiske skandaler. Snyd med EU-midler i et politisk parti, ”Britta” sagen, Bankernes hvidvask, IT-skandale, Forsvaret og mange flere sager. I et samfund hvor vi taler rigtig meget om digitalisering, bæredygtighed og verdens største gensidige tillid, er det utroligt at vi ser ledere i organisationer gå helt tør for kreativitet og innovation.
I 2016 skrev Mats Alversson og Andre Spicer bogen ” Functional stupidity” som man bedst kan oversætte til organisatorisk dumhed. Der er utallige, hverdags eksempler på organisationer, der accepterer det tvivlsomme, det absurde og det ligefremme idiotiske, fra uholdbare ledelsesmotiver, svagt lederskab eller en overdreven afhængighed af brand og image. En vis dosis af dumhed kan være nyttig og give gode resultater på kort sigt. Det kan skabe harmoni, tilskynde folk til at gå videre med jobbet og få succes. Lad være med at spørge så meget, bare gør det du skal. Dette er dumhedsparadokset. Dumhedsparadokset tackler fordele og ulemper ved funktionel dumhed.
Når man gør brug af dette paradox vil man opdage, at det gør en arbejdsplads tankeløs, idet det at være dum kan kort sigt være en god íde, men en katastrofe på længere sigt. Man kan gøre ens arbejdsplads lidt mindre dum ved at udfordre tankeløse og dumme handlinger.

Lad mig prøve at illustrere Organisatorisk dumhed.
I Blokhus er der et lille veldrevet vandværk. I mere end 80 år har dette forbruger drevet vandværk leveret rent vand til billige penge. En lang række uheldige omstændigheder, som nye investeringer i nye elektroniske vandure sammenholdt med fund af uønskede stoffer i vandet, har betydet et ret betydeligt træk på de likvide midler. Formuen er stadig særdeles sund og fuld intakt. Vandværket får et mindre behov for likviditet i 6-8 måneder, hvorfor ens bank bliver kontaktet. Banken ser INGEN risiko i denne låneforretning og tilbyder en fin ordning, men i samme proces skal alle i bestyrelsen i det forbrugerejede vandværk indsende en mail med en kopi af kørekort og sygesikring, for som de siger i Banken, vi skal lige være sikre på at I er dem i er! Bestyrelsen er valgt på en generalforsamling, og flere af bestyrelsens medlemmer har mere end 15 års anciennitet. På vandværkets flotte hjemmeside fremgår det med billede hvem der er i bestyrelsen. Disse mennesker har de sidste 10 år underskrevet regnskabet, og alligevel beder revisoren nu også om en mail med kopi af kørekort og sygesikring. Undskyld, men er der ikke en ansvarlig leder tilstede?

Et af vores bestyrelsesmedlemmer tog ind til bankens hovedkontor. Iklædte sig samme tøj som kunne ses på vandværkets hjemmeside, og fremviste sit ID, og forlangte at bankmanden nu kunne bekræfte hendes identitet. Bankmanden beklagede meget, men sagde – ”jeg kan godt se det ser skørt ud, men vi har altså vores ordre oppefra, så vi gør bare det vi får besked på” – Det er det Alversson og Spicer kalder funktionel dumhed.

Midt i en digitaliserings tidsalder, med GPDR-forordninger, beder vores fremmeste samarbejdspartnere altså deres kunder om på gammeldags maner at fremsende kritiske personfølsomme oplysninger frem på en usikker mail, så ens følsomme data flyder rundt i cyperspace.

Er der ikke en der kan prøve at forklare at man med en simpel software kan få ens identitet bekræftet med NEM-ID? – eller er alle bankansatte og revisoransatte blevet organisatoriske dumme? ... Se flereSe mindre

Organisatorisk dumhed.
Der går ikke en uge uden at vi i pressen kan læse om økonomiske skandaler. Snyd med EU-midler i et politisk parti, ”Britta” sagen, Bankernes hvidvask, IT-skandale, Forsvaret og mange flere sager. I et samfund hvor vi taler rigtig meget om digitalisering, bæredygtighed og verdens største gensidige tillid, er det utroligt at vi ser ledere i organisationer gå helt tør for kreativitet og innovation.
I 2016 skrev Mats Alversson og Andre Spicer bogen ” Functional stupidity” som man bedst kan oversætte til organisatorisk dumhed. Der er utallige, hverdags eksempler på organisationer, der accepterer det tvivlsomme, det absurde og det ligefremme idiotiske, fra uholdbare ledelsesmotiver, svagt  lederskab eller en overdreven afhængighed af brand og image.  En vis dosis af dumhed kan være nyttig og give gode resultater på kort sigt. Det kan skabe harmoni, tilskynde folk til at gå videre med jobbet og få succes. Lad være med at spørge så meget, bare gør det du skal. Dette er dumhedsparadokset. Dumhedsparadokset tackler fordele og ulemper ved funktionel dumhed. 
Når man gør brug af dette paradox vil man opdage, at det gør en arbejdsplads tankeløs, idet det at være dum kan kort sigt være en god íde, men en katastrofe på længere sigt. Man kan gøre ens arbejdsplads lidt mindre dum ved at udfordre tankeløse og dumme handlinger.

Lad mig prøve at illustrere Organisatorisk dumhed.
I Blokhus er der et lille veldrevet vandværk. I mere end 80 år har dette forbruger drevet vandværk leveret rent vand til billige penge. En lang række uheldige omstændigheder, som nye investeringer i nye elektroniske vandure sammenholdt med fund af uønskede stoffer i vandet, har betydet et ret betydeligt træk på de likvide midler. Formuen er stadig særdeles sund og fuld intakt. Vandværket får et mindre behov for likviditet i 6-8 måneder, hvorfor ens bank bliver kontaktet. Banken ser INGEN risiko i denne låneforretning og tilbyder en fin ordning, men i samme proces skal alle i bestyrelsen i det forbrugerejede vandværk indsende en mail med en kopi af kørekort og sygesikring, for som de siger i Banken, vi skal lige være sikre på at I er dem i er! Bestyrelsen er valgt på en generalforsamling, og flere af bestyrelsens medlemmer har mere end 15 års anciennitet. På vandværkets flotte hjemmeside fremgår det med billede hvem der er i bestyrelsen. Disse mennesker har de sidste 10 år underskrevet regnskabet, og alligevel beder revisoren nu også om en mail med kopi af kørekort og sygesikring. Undskyld, men er der ikke en ansvarlig leder tilstede?

Et af vores bestyrelsesmedlemmer tog ind til bankens hovedkontor. Iklædte sig samme tøj som kunne ses på vandværkets hjemmeside, og fremviste sit ID, og forlangte at bankmanden nu kunne bekræfte hendes identitet. Bankmanden beklagede meget, men sagde – ”jeg kan godt se det ser skørt ud, men vi har altså vores ordre oppefra, så vi gør bare det vi får besked på” – Det er det Alversson og Spicer kalder funktionel dumhed.

Midt i en digitaliserings tidsalder, med GPDR-forordninger, beder vores fremmeste samarbejdspartnere altså deres kunder om på gammeldags maner at fremsende kritiske personfølsomme oplysninger frem på en usikker mail, så ens følsomme data flyder rundt i cyperspace.

Er der ikke en der kan prøve at forklare at man med en simpel software kan få ens identitet bekræftet med NEM-ID? – eller er alle bankansatte og revisoransatte blevet organisatoriske dumme?

 

Kommenter på Facebook

Det er desværre blevet sådan i alle bestyrelser 😫

..mit pensionsselskab beder om det samme og skriver, at før de modtager den legitimation, kan de ikke udbetale penge - mon ikke det er noget EU-anti-hvidvask-og-alt-muligt-andet som ganske korrekt kunne gøres smartere?

Funktionel dumhed

2 måneder siden

Blokhus VAND

Gratis pyntegran fra vandværket. Nu er juletræet sat op, og da det LL Transport har leveret var alt for stort er der gratis pyntegran på vandværket. ... Se flereSe mindre

Gratis pyntegran fra vandværket. Nu er juletræet sat op, og da det LL Transport har leveret var alt for stort er der gratis pyntegran på vandværket.

Indlæs flere

Nyheder fra jammerbugt