Aalborgvej 33
9492 Blokhus
Problemer med vandet
+45 98 24 91 98

Find stophane

Vandets hårdhed

ca. 10 odH (middelhård)

Følg med i dit forbrug

Pressemedelelse

Blokhus vand har fundet spor af uønskede stoffer i drikkevandet.

I Danmark er der flere fund af DMS (N,N-dimethylsulfamid) i drikkevandsboringer og i drikkevand. På den baggrund blev DMS pr. 1 juli 2018 en del af boringskontrollens obligatoriske analyseprogram for pesticider.

For at få vished om en eventuel forurening har Blokhus Vand valgt at få analyseret for samtlige pesticider på alle vandværkets drikkevandsboringer. Desværre fik vandværket den nedslående besked, at der i flere af værkets boringer kunne konstateres et forhøjet indhold af stoffet DMS, som i enkelte tilfælde overskrider Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l. Mængden af DMS i drikkevandet er dog så lav, at det ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko.

Der er fundet DMS i flere af de boringer, der forsyner Blokhus Vand. Derfor er indvindingsstrukturen ændret således, at drikkevandet overholder de gældende kvalitetskrav. Der foreligger IKKE målinger på afgang vandværk og ud til kunderne, hvor der er sket en overskridelse af Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l.

Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsen har i forbindelse med tidligere fund af DMS i drikkevandsboringer andre steder i landet udarbejdet en sundhedsmæssig vurdering af stoffet DMS. Med baggrund i denne er der ingen sundhedsmæssig risiko ved indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver fra Blokhus Vand. Styrelsen for Patientsikkerhed følger sagen.

Hvad er DMS
Stoffet DMS (N,N-Dimethylsulfamid) er et nedbrydningsprodukt af stofferne Tolyfluanid og Dichlofluanid.
Stofferne har været anvendt siden 1950’erne indtil 2007, hvor det blev forbudt i pesticider og i træbeskyttelse.

Kilden til forurening af vandet på Blokhus Vandværk er pt. ukendt. I samarbejde med Jammerbugt Kommune er kildeopsporing igangsat.

Blokhus Vand er nu i gang med at søge om tilladelse til etablering af ny boring til vandværket.
Evt. spørgsmål kan rettes til formand Mogens Sparre, sparre@danskevv.dk eller 40131826.

Nyheder

Her vil der komme nyheder og driftstatus for vandværket.

5 dage siden

Blokhus VAND

Blokhus Vand er på vej. Det betyder uregelmæssig vandforsyning her i formiddag. ... Se flereSe mindre

Blokhus Vand er på vej. Det betyder uregelmæssig vandforsyning her i formiddag.

5 dage siden

Blokhus VAND

Vi har et vandbrud på Aalborgvej midt i Blokhus By her til morgen.
Det vil helt sikkert give uregelmæssig vandforsyning lørdag formiddag.
... Se flereSe mindre

Vi har et vandbrud på Aalborgvej midt i Blokhus By her til morgen.
Det vil helt sikkert give uregelmæssig vandforsyning lørdag formiddag.

6 dage siden

Blokhus VAND

HUSK ÅBENT HUS MED ØL OG PØLSER PÅ VANDVÆRKET DEN 17. AUGUST kl 13.00 ... Se flereSe mindre

2 uger siden

Blokhus VAND

RIGTIG GOD SOMMER
Der er stor aktivitet omkring Blokhus Vand i denne tid. Desværre er aktivitet det samme som udgifter. I 2018/19 besluttede vi at implementere elektroniske forbrugere ude ved vores kunder. Vi er næsten færdige, og rigtig mange af vores kunder er glade for det. Især dem der er blevet ringet op af vandværket med en besked om at der er et for stort forbrug. Men det koste penge.
Nu har vi så fundet spor af et stof der hedder DMS - øv, det vil vi ikke have. Så nye omkostninger på nye boringer. Kassen er nu ved at være tom. Så til alle Jer der på generalforsamlingen har stillet spørgsmålstegn til vores formue …….vil vi sige....DERFOR.
For første gang kommer vi nok til at skulle trække på vores kassekredit her i 2019, men det er jo ikke en ulykke i sig selv, men det er en lidt ny situation.
RIGTIG GOD SOMMER
... Se flereSe mindre

2 uger siden

Blokhus VAND

Du kan trygt drikke vandet fra Blokhus.

I TV og presse kan man se/læse om forbrugere der ikke tør drikke vandet fra hanen. Der er nogle få steder i Danmark hvor man har fundet et stof der hedder Chlorothalonil-amidsulfonsyre, og der er en lille mistanke om at det er kræftfremkaldende i væsentlig større mængder end der aktuelt er målt. I Blokhus har vi analyseret for 48 forskellige sporstoffer og egentlige pesticider. Alt er ok, undtagen DMS. I Blokhus har vi således fundet spor af et andet sporstof der hedder DMS (N,N-Dimethylsulfamid) og det er et sporstof, og betegnes som helt ufarligt, men vi vil slet ikke sådanne stoffer i vores vand.

Derfor er vi netop nu i gang med at etablere to nye boringer, som bliver væsentlig dybere end de boringer hvor dette DMS er fundet.

Mogens Sparre
Formand ... Se flereSe mindre

Indlæs flere

Nyheder fra jammerbugt