Aalborgvej 33
9492 Blokhus
Problemer med vandet
+45 98 24 91 98

Find stophane

Vandets hårdhed

ca. 10 odH (middelhård)

Følg med i dit forbrug

Pressemedelelse

Blokhus vand har fundet spor af uønskede stoffer i drikkevandet.

I Danmark er der flere fund af DMS (N,N-dimethylsulfamid) i drikkevandsboringer og i drikkevand. På den baggrund blev DMS pr. 1 juli 2018 en del af boringskontrollens obligatoriske analyseprogram for pesticider.

For at få vished om en eventuel forurening har Blokhus Vand valgt at få analyseret for samtlige pesticider på alle vandværkets drikkevandsboringer. Desværre fik vandværket den nedslående besked, at der i flere af værkets boringer kunne konstateres et forhøjet indhold af stoffet DMS, som i enkelte tilfælde overskrider Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l. Mængden af DMS i drikkevandet er dog så lav, at det ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko.

Der er fundet DMS i flere af de boringer, der forsyner Blokhus Vand. Derfor er indvindingsstrukturen ændret således, at drikkevandet overholder de gældende kvalitetskrav. Der foreligger IKKE målinger på afgang vandværk og ud til kunderne, hvor der er sket en overskridelse af Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l.

Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsen har i forbindelse med tidligere fund af DMS i drikkevandsboringer andre steder i landet udarbejdet en sundhedsmæssig vurdering af stoffet DMS. Med baggrund i denne er der ingen sundhedsmæssig risiko ved indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver fra Blokhus Vand. Styrelsen for Patientsikkerhed følger sagen.

Hvad er DMS
Stoffet DMS (N,N-Dimethylsulfamid) er et nedbrydningsprodukt af stofferne Tolyfluanid og Dichlofluanid.
Stofferne har været anvendt siden 1950’erne indtil 2007, hvor det blev forbudt i pesticider og i træbeskyttelse.

Kilden til forurening af vandet på Blokhus Vandværk er pt. ukendt. I samarbejde med Jammerbugt Kommune er kildeopsporing igangsat.

Blokhus Vand er nu i gang med at søge om tilladelse til etablering af ny boring til vandværket.
Evt. spørgsmål kan rettes til formand Mogens Sparre, sparre@danskevv.dk eller 40131826.

Nyheder

Her vil der komme nyheder og driftstatus for vandværket.

1 uge siden

Blokhus VAND

En god dag ved Blokhus Vand. Åbent hus. 450 pøler og en masse fadøl drukket. Vi fejrede de nye analyseresultater, som viser vores nye boringer er super flotte. ... Se flereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Mega hyggeligt arrangement , og vejret artede sig 👍

1 uge siden

Blokhus VAND

Kender du nogle i dette område vi kan overtale til en flagstang.
Det skal være en af nævnte adresser, men inden for billedet.

Bangsvej
Hans Bunksvej
Plantagevej
Rønliensvej
Lærkevej
Yderste af Jægerensvej
Evt. Borgmestervej
null

Venlig hilsen / Best regards

Glenn Jakobsen
Elektriker

Direct

E-mail
Website
+45 7214 6139
+45 2542 7744
gja@mariendal.dk ... Se flereSe mindre

1 uge siden

Blokhus VAND

SUPER GLÆDELIG NYHED.....
Vores to nye boringer er 100% fri for alle former for uønskede stoffer. Dejligt....dejligt.
Så bliver vi snart i stand til at levere 100% rent vand igen......i stedet for 99,998 %
... Se flereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Godt at høre 👍

Lyder godt ses til åbent hus lørdag

Det er da ski godt Ses lørdag

3 uger siden

Blokhus VAND

Sprøjtefri - Nej til sprøjtegifte i haven ... Se flereSe mindre

Indlæs flere

Nyheder fra jammerbugt