Aalborgvej 33
9492 Blokhus
Problemer med vandet
+45 98 24 91 98

Find stophane

Vandets hårdhed

ca. 10 odH (middelhård)

Følg med i dit forbrug

Pressemedelelse

Blokhus vand har fundet spor af uønskede stoffer i drikkevandet.

I Danmark er der flere fund af DMS (N,N-dimethylsulfamid) i drikkevandsboringer og i drikkevand. På den baggrund blev DMS pr. 1 juli 2018 en del af boringskontrollens obligatoriske analyseprogram for pesticider.

For at få vished om en eventuel forurening har Blokhus Vand valgt at få analyseret for samtlige pesticider på alle vandværkets drikkevandsboringer. Desværre fik vandværket den nedslående besked, at der i flere af værkets boringer kunne konstateres et forhøjet indhold af stoffet DMS, som i enkelte tilfælde overskrider Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l. Mængden af DMS i drikkevandet er dog så lav, at det ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko.

Der er fundet DMS i flere af de boringer, der forsyner Blokhus Vand. Derfor er indvindingsstrukturen ændret således, at drikkevandet overholder de gældende kvalitetskrav. Der foreligger IKKE målinger på afgang vandværk og ud til kunderne, hvor der er sket en overskridelse af Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l.

Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsen har i forbindelse med tidligere fund af DMS i drikkevandsboringer andre steder i landet udarbejdet en sundhedsmæssig vurdering af stoffet DMS. Med baggrund i denne er der ingen sundhedsmæssig risiko ved indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver fra Blokhus Vand. Styrelsen for Patientsikkerhed følger sagen.

Hvad er DMS
Stoffet DMS (N,N-Dimethylsulfamid) er et nedbrydningsprodukt af stofferne Tolyfluanid og Dichlofluanid.
Stofferne har været anvendt siden 1950’erne indtil 2007, hvor det blev forbudt i pesticider og i træbeskyttelse.

Kilden til forurening af vandet på Blokhus Vandværk er pt. ukendt. I samarbejde med Jammerbugt Kommune er kildeopsporing igangsat.

Blokhus Vand er nu i gang med at søge om tilladelse til etablering af ny boring til vandværket.
Evt. spørgsmål kan rettes til formand Mogens Sparre, sparre@danskevv.dk eller 40131826.

Nyheder

Her vil der komme nyheder og driftstatus for vandværket.

4 dage siden

Blokhus VAND

Gratis pyntegran fra vandværket. Nu er juletræet sat op, og da det LL Transport har leveret var alt for stort er der gratis pyntegran på vandværket. ... Se flereSe mindre

Gratis pyntegran fra vandværket. Nu er juletræet sat op, og da det LL Transport har leveret var alt for stort er der gratis pyntegran på vandværket.

3 uger siden

Blokhus VAND

SÅ HAR VI IGEN UREGELMÆSSIGHEDER MED VANDFORSYNINGEN
Vi arbejder på sagen. Sønder i By og omegn er ramt
... Se flereSe mindre

SÅ HAR VI IGEN UREGELMÆSSIGHEDER MED VANDFORSYNINGEN
Vi arbejder på sagen. Sønder i By og omegn er ramt

 

Kommenter på Facebook

Er på arbejde.....

Hvor bliver SMS info’en af 🤗😁

3 uger siden

Blokhus VAND

Alle har nu igen rent drikkevand fra Blokhus Vand ... Se flereSe mindre

Alle har nu igen rent drikkevand fra Blokhus Vand

 

Kommenter på Facebook

Tak for hurtig indsats! 💪💪

3 uger siden

Blokhus VAND

SÅ HAR ALLE VAND IGEN I BLOKHUS.
Det var en anborings ventil som var tærret op.
... Se flereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Tak for hurtig hjælp😊👍

3 uger siden

Blokhus VAND

Vi har en stor rørsprængning i centrum af Blokhus.
Det lokale område er nu afspærret, og vi er ved at åbne igen til resten af byen.
Vi forventer at være i normal drift i løbet af 2-3 timer.
Vandværket.
SMS er udsendt.
... Se flereSe mindre

Indlæs flere

Nyheder fra jammerbugt