Aalborgvej 33
9492 Blokhus
Problemer med vandet
+45 98 24 91 98

Blokhus Vandværk a.m.b.a. ønsker at behandle alle personoplysninger forsvarligt samt respektere og efterkomme vores kunders, medarbejders og samarbejdspartneres krav og ønsker.
Vi tager behandling af dine persondata alvorlig.
Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.
Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. • Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine per- sonoplysninger.

Dataansvar
Blokhus Vandværk er dataansvarlig, og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Blokhus Vandværk a.m.b.a.
CVR-nr: 32205224
CVRP-nr: 1015401490.
Peder Madsensvej 33
9492 Blokhus.

Kontaktperson:
Mogens Sparre
Bestyrelsesformand
E-mail: formand@blokhusvand.dk
Telefon nr.: 40131826

Blokhus Vandværk a.m.b.a. er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Vores behandling af dine personoplysninger For kunder indsamler og behandler vi de persondata, som er nødvendige for at opfylde Blokhus Vandværk forsyningspligt og for at vedligeholde det løbende aftaleforhold med vores kunder.