• sten
 • Billede af Vandværk
 • Drikkevand
 • Boring
 • danmarksflag
 • Polsebod

RSS nyheder

 

Nyheder

Blokhus Vandværk a.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus, lørdag den 25. marts 2017 kl. 10.00.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formand Mogens Sparre
 3. Regnskab 2016 til godkendelse v/ kasserer Michael Krause
 4. Indkomne forslag
 5. Femlæggelse af budget 2017 til godkendelse v/ kasserer Michael Krause
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår:
  1. Michael Krause. Villig til genvalg
  2. Else Frost. Villig til genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt 

 

 

KLIK HER for at læse regnskab + bestyrelsens beretning

 

Klik ind og få udskrevet kort over vandledningerne hos dig selv

Se de nyeste analyseattester og analyseresultater Tryk her...

Se driftstatus på vandværket live! Tryk her...

 

 

TILMELD VORES SMS-SERVICE

SMS-Service er en ny og hurtig måde for os at komme i kontakt med vores forbrugere på. Vi sender en sms ud til alle de telefoner, der er tilmeldt på en af vore adresser. Sms-servicen vil blive benyttet ved akut opståede situationer som drifts og forsyningsforstyrrelser. SMS'en vil i de enkelte tilfælde kun blive sendt til de relevante adresser.